Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Konsultanci

mgr Kryczka Małgorzata

Niepubliczny Zakład Opieki Pielęgniarskiej SOLMED

ul. 1 Maja 14a

28-131 Solec Zdrój

tel/fax 41 377 60 10 w.12

malkryczka13@gmail.com


nazwisko i imię

mgr Kryczka Małgorzata

Niepubliczny Zakład Opieki Pielęgniarskiej SOLMED

ul. 1 Maja 14a

28-131 Solec Zdrój

tel/fax 41 377 60 10 w.12

malkryczka13@gmail.com