Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Nawigacja

Odnośniki


Kontakt z wydziałem

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Sekretariat  budynek: A, pokój: 635
telefon 41-342-14-15
fax 41-342-13-72
e-mail wps00@kielce.uw.gov.pl
pracujemy w godzinach: 7.30-15.30


Oddział Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego
kierownik 41-342-10-35
konsultanci 41-342-13-82

monitorowanie ochrony zdrowia 41-342-12-73


Oddział Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej
kierownik 41-342-15-14
rejestr RPWDL 41-342-11-89
statystyka 41-342-10-34, 41-342-12-55
zdarzenia medyczne 41-342-13-82


Oddział Szkolenia i Doskonalenia Kadr Medycznych
kierownik 41-342-11-87
szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów 41-342-12-97, 41-342-12-81

szkolenie specjalizacyjne magistrów 41-342-12-97


Aktualności