Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Konsultanci

mgr Kwiecjasz Jolanta

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów opieki Zdrowotnej

ul. 11 listopada 78

28-200 Staszów

tel. 15 864 85 12

e-mail: jkwiecjasz@wp.pl


nazwisko i imię

mgr Kwiecjasz Jolanta

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów opieki Zdrowotnej

ul. 11 listopada 78

28-200 Staszów

tel. 15 864 85 12

e-mail: jkwiecjasz@wp.pl