Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

 

Podstawy  prawne:

  • Ustawa z dnia  5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj.Dz.U. z 2019 r. poz. 537)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r.  w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ( Dz. U. z 2019 r. poz. 602)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r. poz. 26)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2005)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego ( Dz. U. z 2011 r. Nr 245, poz. 1464)

Klauzula RODO – Przystępowanie do PES (plik do pobrania)

Informacja dla lekarzy, którzy złożyli deklaracje lojalnościowe i ubiegają się o przystąpienie do PES (plik do pobrania )

Zaświadczenie o odpracowaniu deklaracji lojalnościowej (plik do pobrania)

Komunikat dla lekarzy ubiegających się o przystąpienie do PES w dziedzinie pediatrii (plik do pobrania)

Informacja dotycząca egzaminu specjalizacyjnego ustnego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu(plik do pobrania)

Informacja dla lekarzy ubiegających się o przystąpienie do PES w dziedzinie psychiatrii (Plik do pobrania)

KOMUNIKAT w sprawie egzaminu z języka obcego  (plik do pobrania)

Wykaz podstawowych dokumentów wymaganych od lekarza ubiegającego się o złożenie państwowego egzaminu specjalizacyjnego: (plik do pobrania)


Procedura uznawania egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwa naukowe (strona CEM)
Podręcznik użytkownika – Wnioski o egzamin specjalizacyjny ( plik do pobrania)