Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Podstawy  prawne:

  • Ustawa z dnia  5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.125)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2005 r. Nr 213, poz. 1779 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r. poz. 26)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów (Dz. U. z 2012 r. poz. 151)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego ( Dz. U. z 2011 r. Nr 245, poz. 1464)

Informacja dla lekarzy, którzy złożyli deklaracje lojalnościowe i ubiegają się o przystąpienie do PES (plik do pobrania )

KOMUNIKAT dla lekarzy ubiegających się o przystąpienie do PES w dziedzinie pediatrii (plik do pobrania)

KOMUNIKAT dla lekarzy ubiegających się o przystąpienie do PES w dziedzinie psychiatrii (pismo konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii, tabela do wypełnienia)

KOMUNIKAT dla lekarzy ubiegających się o przystąpienie do PES w sesji jesiennej  2017r.(plik do pobrania)

KOMUNIKAT W SPRAWIE EGZAMINU Z JĘZYKA OBCEGO  (plik do pobrania)

Informacja Ministerstwa Zdrowia dotycząca kursów z promocji zdrowia i zdrowia publicznego  (plik do pobrania)

Wykaz podstawowych dokumentów wymaganych od lekarza ubiegającego się o złożenie państwowego egzaminu specjalizacyjnego: (plik do pobrania)

 

Informacja w sprawie kursu z Promocji Zdrowia (plik z wykazem do pobrania)


Procedura uznawania egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwa naukowe (strona CEM)