Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Postępowanie 01-31.03.2022

Postępowanie 01-31.03.2022

  1. Przyznane przez Ministra Zdrowia miejsca rezydenckie – wszystkie województwa( plik do pobrania )
  2. Lista  jednostek  akredytowanych wg. stanu na 09.02.2022 r. (plik do pobrania )
  3. Przyznane przez Wojewodę Świętokrzyskiego miejsca pozarezydenckie.(plik do pobrania)
  4. Statystyka wniosków złożonych na postępowanie kwalifikacyjne (plik do pobrania)
  5. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (plik do pobrania)
  6. Dodatkowe miejsca pozarezydenckie przyzynane przez Wojewodę po postępowaniu kwalifikacyjnym (plik do pobrania)
  7. Dodatkowe miejsca rezydenckie przyznane przez Ministra Zdrowia po postępowaniu kwalifikacyjnym  (plik do pobrania)