Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Ochrona Praw Pacjenta

Aktualnie znajdujesz się na:

Ochrona praw pacjenta

W Polsce każdy pacjent ma prawo do:

 • do świadczeń zdrowotnych
 • do informacji
 • do tajemnicy informacji z nim związanych
 • do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • do poszanowania intymności i godności pacjenta
 • do dokumentacji medycznej
 • do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • do opieki duszpasterskiej
 • do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

 

Źródła praw pacjenta

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obowiązuje od 5 czerwca 2009 r.

 

Co możesz zrobić w razie naruszenia praw pacjenta?

 1. możesz napisać skargę do Dyrekcji Szpitala, w której poinformujesz o zaistniałym zdarzeniu oraz wniesiesz o wyciągnięcie prawnych konsekwencji z zachowania personelu szpitala.
 2. możesz złożyć skargę do  Narodowego Funduszu Zdrowia.  Jeżeli nie jesteś zadowolony z jakości usług medycznych jakie były Ci zaproponowane w placówkach  ochrony  zdrowia, chcesz zgłosić konkretny wniosek lub uwagę możesz skontaktować się z Sekcją Skarg i Wniosków działającą przy każdym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia: http://www.nfz-kielce.pl/doc/894  Świętokrzyski  OW NFZ, ul Jana Pawła II 9, Sekcja Skarg i Wniosków, tel. 41 364-61-06
 3. możesz złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta. Procedura składania skargi jest bardzo prosta. Wystarczy, że napiszesz podobne do wskazanego wyżej pismo, w którym poinformujesz o zaistniałym zdarzeniu. http://www.bpp.gov.pl/  Rzecznik Praw Pacjenta ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, tel. 22 532-82-50, bezpłatna infolinia 800-190-590
 4. możesz złożyć skargę na działanie lekarza lub położonej do Naczelnej Rady Lekarskiej http://www.nil.org.pl/xml/index lub Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych http://www.izbapiel.org.pl/. Twój wniosek/skarga może stać się podstawą do wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej wobec lekarza lub położnej.
 5. w sytuacji wyrządzenia pacjentowi szkody wskutek niewłaściwego leczenia, osoba poszkodowana  (jego przedstawiciel ustawowy lub spadkobiercy w przypadku śmierci pacjenta) może ubiegać się w drodze sądowego postępowania cywilnego o uzyskanie odszkodowania od podmiotu leczniczego, w którym prowadzone było leczenie.

  Ponadto pacjent, który w wyniku wadliwego leczenia doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia może żądać również zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

  Od  01.01.2012 r. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub spadkobiercy mają możliwość złożenia wniosku do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, celem ustalenia czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.