Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Konsultanci

Sitarz-Żelazna Zdzisława - transfuzjologia kliniczna


nazwisko i imię

lek. med Sitarz-Żelazna Zdzisława
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Jagielońska 66
25-736 Kielce
tel.41-34-52-114
fax. 41-34-52-113
email.
zzelazna@rckik-kielce.com.pl