Wydział Centrum Zdrowia Publicznego

www.kielce.uw.gov.pl

Szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów

Szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów

Podstawowe akty prawne

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty  Dz. U. z 2015 r. poz. 1994

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r.  w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów  Dz. U. z 2017 poz. 490

  1. Specjalizacja - warunki ogólne (plik do pobrania)
  2. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji ( plik do pobrania)
  3. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny  Fizjoterapeutów PESFZ (CEM)
  4. Wykaz jednostek szkolących uprawnionych do prowadzenia specjalizacji z fizjoterapii na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (CMKP)