Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Zmiany w trakcie specjalizacji

Zmiany w trakcie specjalizacji

  1. Zawiadomienie o przedłużeniu szkolenia specjalizacyjnego - zwolnienia lekarskie, urlop macierzyński  (plik do pobrania)
  2. Wniosek lekarza o zmianę miejsca odbywania specjalizacji (plik do pobrania)
  3. Formularz wniosku o uznanie staży odbytych w kraju lub zagranicą za równoważne ze zrealizowaniem (dot. lekarzy zakwalifikowanych po  01-07-2011) (plik do pobrania)
  4. Informacja lekarza o planowanej nieobecności w pracy (plik do pobrania)
  5. Wniosek o dodatkowe przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego  inne niż absencje (plik do pobrania)
  6. Informacja o rezygnacji z ukończenia specjalizacji (plik do pobrania)