Wydział Centrum Zdrowia Publicznego

www.kielce.uw.gov.pl

Rozpoczęcie specjalizacji - informacje ogólne

Rozpoczęcie specjalizacji - informacje ogólne

Podstawowe akty prawne 

Ustawa z dnia  5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.125)

Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2005 r. Nr 213, poz.1779 ze zm.)

Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r. poz. 26)

Komunikat w sprawie zmian w kształceniu specjalizacyjnym lekarzy (plik do pobrania)

 

  1. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji (plik do pobrania)
  2. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego (plik do pobrania)
  3. Potwierdzenie udziału w publikacjach naukowych (plik do pobrania)
  4. Zgoda pracodawcy na odbywanie specjalizacji (plik do pobrania)
  5. Oświadczenie do wniosku o odbywanie specjalizacji tryb rezydencki i tryb pozarezydencki (plik do pobrania)
  6. Zaświadczenie z zakładu pracy ( dotyczy lekarzy ubiegających się o przyznanie punktów dodatkowych) (plik do pobrania) 
  7. Stanowisko Ministerstwa Zdrowia  w sprawie zasad przyznawania dodatkowych punktów za  zatrudnienie (plik do pobrania)
  8. Zadania kierownika specjalizacji - wyciąg z rozporządzenia z dn. 2 stycznia 2013r. (plik do pobrania)
  9. Informacja o obowiązku niezwłocznego zawiadomienia Wojewody o zaliczeniu szkolenia lub o przedłużeniu okresu trwania specjalizacji (plik do pobrania)
  10. Informacja dotycząca rozpoczęcia specjalizacji przez lekarzy cudzoziemców (plik do pobrania)