Wydział Centrum Zdrowia Publicznego

www.kielce.uw.gov.pl

Podmioty uprawnione do prowadzenia specjalizacji

podmioty uprawnione do prowadzenia specjalizacji

  1. Lista jednostek akredytowanych SZKOLENIE MODUŁOWE  (plik do pobrania)
  2. Lista jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji( link do strony CMKP)
  3. Lista jednostek uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych (link do strony CMKP)
  4. Oferta dla lekarzy rezydentów do podjęcia zatrudnienia w SPZZOZ w Staszowie 19.08.2015 (plik do pobrania)
  5. Oferta zatrudnienia do pracy lub na dyżury medyczne lekarzy w SPZZOZ w Staszowie 19.08.2015 (plik do pobrania)