Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Akty prawne obowiązujące podmioty wykonujące działalność leczniczą :

  1. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (plik do pobrania)
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (plik do pobrania)
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (plik do pobrania)

Ważne informacje dotyczące Podmiotów Leczniczych

 

Rejestrem Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego zajmuje się w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia,
Oddział Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej
kontakt 41-342-11-89, 41-342-15-14