Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

  1. Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego (plik do pobrania)
  2. Opłata za wpis do Rejestru (plik do pobrania)
  3. Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego dostępny jest pod adresem: rizm.ezdrowie.gov.pl
  4. Pomoc techniczna w zakresie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego: nr tel 19 239 lub rizm-serwis.ezdrowie@cez.gov.pl
  5. Instrukcja obsługi systemu https://rizm.ezdrowie.gov.pl/howToUseRizm