Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Zespół ds. Uzaleźnień, AIDS i HIV

Zespół ds. Uzależnień, AIDS i HIV

Pełnomocnik Wojewody ds. Uzależnień, AIDS i HIV – Anna Kołomańska z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach

Do zadań Pełnomocnika należy:

 

  1. Nadzór nad realizacją Krajowego Programu HIV i AIDS, współpraca z Krajowym Centrum ds. HIV i AIDS i Urzędem Marszałkowskim,
  2. Współpraca z placówkami zajmującymi się rodziną dotkniętą problemem alkoholizmu, narkomanii, HIV, AIDS,
  3. Przewodniczenie i prowadzenie posiedzeń Zespołu ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom,
  4. Opiniowanie uchwał gminnych komisji alkoholowych,
  5. Organizacja i nadzór nad Świętokrzyskimi Dniami Profilaktyki,
  6. Współpraca z gminami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
  7. Współpraca z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  8. Współpraca i monitorowanie działań placówek zajmujących się leczeniem uzależnień,
  9. Inicjowanie działań wspomagających pracę lecznictwa odwykowego,
  10. Udział w sympozjach, szkoleniach  i konferencjach w w/w zakresie.

Miejsca, gdzie można uzyskać fachową wiedzę i pomoc w temacie HIV/AIDS oraz innych STIs:

•  strona Krajowego Centrum ds. AIDS:  https://aids.gov.pl/

•  Poradnia Internetowa HIV/AIDS: poradnia@aids.gov.pl

•  bezpłatny Telefonie Zaufania HIV/AIDS: 800 888 448.

Pliki do pobrania