Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Zarządzenia w związku z ryzykiem rozwoju epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Pliki do pobrania