Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych