Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Podstawowe akty prawne

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia -  Dz. U. z 2017 r. poz. 599

Klauzula RODO – Ochrona zdrowia- szkolenie specjalizacyjne (plik do pobrania)

Czynności związane ze szkoleniem specjalizacyjnym w ochronie zdrowia dokonuje się w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)   -    smk.ezdrowie.gov.pl

  1. Specjalizacja - warunki ogólne (plik do pobrania)
  2. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny  w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia PESoz (CEM)
  3. Wykaz kursów dla osób specjalizujących się w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (CMKP)
  4. Wykaz jednostek szkolących uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (CMKP)
  5. Wyniki postępowania konkursowego przeprowadzonego w ramach postępowania kwalifikacyjnego 01-30 czerwca 2019 r. o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizyki medycznej: (plik do pobrania)
  6. Komunikat dla osób zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji z fizyki medycznej  w postępowaniu kwalifikacyjnym 01-31.06.2019 r.(plik do pobrania)
  7. Wyniki  postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01-30 czerwca 2020 r. o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizyki medycznej (plik do pobrania)