Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Podstawowe akty prawne

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia -  Dz. U. z 2017 r. poz. 599

Czynności związane ze szkoleniem specjalizacyjnym w ochronie zdrowia dokonuje się w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)   -    smk.ezdrowie.gov.pl

  1. Specjalizacja - warunki ogólne (plik do pobrania)
  2. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny  w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia PESoz (CEM)
  3. Wykaz kursów dla osób specjalizujących się w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (CMKP)
  4. Wykaz jednostek szkolących uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (CMKP)