Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów

Szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów

Klauzula RODO – Fizjoterapia - szkolenie specjalizacyjne (plik do pobrania)

  1. Postępowanie kwalifikacyjne o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii 16.12.2018 r. – 15.01.2019 r. ( plik do pobrania)
  2. Specjalizacja - warunki ogólne (plik do pobrania)
  3. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji ( plik do pobrania)
  4. Oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji (plik do pobrania)
  5. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny  Fizjoterapeutów PESFZ (CEM)
  6. Szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów (CMKP)
  7. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego w dziedzinie fizjoterapii przeprowadzonego w terminie od dnia 16 grudnia 2018 r. do dnia 15 stycznia 2019 r (plik do pobrania)