Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Zmiany w trakcie specjalizacji

Zmiany w trakcie specjalizacji

  1. Zawiadomienie o przedłużeniu szkolenia specjalizacyjnego - zwolnienia lekarskie, urlop macierzyński  (plik do pobrania)
  2. Informacja lekarza o planowanej nieobecności w pracy (plik do pobrania)
  3. Wniosek o dodatkowe przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego  inne niż absencje (plik do pobrania)
  4. Informacja o rezygnacji z ukończenia specjalizacji (plik do pobrania)
  5. Wniosek o przeniesienie szkolenia specjalizacyjnego (plik do pobrania)
  6. Obowiązek aktualizacji danych osobowych przez lekarzy odbywających specjalizacje   (plik do pobrania)
  7. Klauzula RODO – decyzja o skreśleniu lekarza/ lekarza dentysty  z  Rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne na obszarze województwa świętokrzyskiego  ( plik do pobrania )