Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

  1. Informacja Ministerstwa Zdrowia z dn. 27.04.2016 r. (plik do pobrania)
  2. Komunikat dla lekarzy ubiegających się o przystąpienie do LEK/LDEK w sesji jesiennej  2017r. (plik do pobrania)
  3. Komunikat CSIOZ z dnia 01.08.2017 r. dla jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne (plik do pobrania)
  4. Podręcznik użytkownika systemu SMK – jednostki szkolące (plik do pobrania)
  5. Informacja z CSIOZ o szkoleniu dla lekarzy z zakresu składania wniosku o rozpoczęcie specjalizacji oraz wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego ( plik do pobrania)