Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Rozpoczęcie specjalizacji - informacje ogólne

Rozpoczęcie specjalizacji - informacje ogólne

Podstawowe akty prawne :

Lekarz/ lekarz dentysta ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji składa za pomocą SMK ( https://smk.ezdrowie.gov.pl ) do Wojewody Świętokrzyskiego elektroniczny  Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji  w terminie:
do dnia 28 lutego – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie 1-31 marca

do dnia 30 września – na postepowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie 1-31 października

Minister Zdrowia ogłasza na swojej stronie internetowej liczbę  miejsc rezydenckich na 21 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego.
Wojewoda ogłasza na swojej stronie internetowej liczbę miejsc pozarezydenckich na 14 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego.

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz.U. z 2019 r. poz. 537)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ( Dz. U. z 2013 r. poz. 26)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r.  r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ( Dz. U. z 2019 r. poz. 602)

Najważniejsze informacje:

  1. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego – (plik do pobrania)
  2. Potwierdzenie udziału w publikacjach naukowych (plik do pobrania)
  3. Zgoda pracodawcy na odbywanie specjalizacji (plik do pobrania)
  4. Zaświadczenie z zakładu pracy (plik do pobrania)
  5. Zadania kierownika specjalizacji – wyciąg z rozporządzenia  z dn. 29 marca 2019 r.(plik do pobrania)
  6. Podręcznik użytkownika SMK (plik do pobrania)
  7. Podręcznik użytkownika wnioskowanie o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego (plik do pobrania)
  8. Podręcznik użytkownika – obsługa EKS (plik do pobrania)