Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Postępowanie 01-31.10.2021

Postępowanie 01-31.10.2021

  1. Przyznane przez Ministra Zdrowia miejsca rezydenckie – wszystkie województwa ( plik do pobrania )
  2. Lista  jednostek  akredytowanych wg. stanu na 16.09.2021 r. (plik do pobrania )
  3. Przyznane przez Wojewodę Świętokrzyskiego miejsca pozarezydenckie  (plik do pobrania)
  4. Statystyka Wniosków o rozpoczęcie specjalizacji złożonych (plik do pobrania)
  5. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od 01.10.2021 r. do 31.10.2021 r(plik do pobrania)
  6. Dodatkowe miejsca pozarezydenckie  przyznane przez Wojewodę po postępowaniu kwalifikacyjnym 01-31.10.2021 r. (plik do pobrania)
  7. Dodatkowe miejsca rezydenckie  przyznane przez Ministra Zdrowia po postępowaniu kwalifikacyjnym 01-31.10.2021 r. .(plik do pobrania)
  8. Przyznane przez Ministra Zdrowia miejsca rezydenckie – wszystkie województwa ( plik do pobrania)