Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Postępowanie 01-31.10.2019

Postępowanie 01-31.10.2019

  1.  Przyznane przez Ministra Zdrowia miejsca rezydenckie ( plik do pobrania)
  2.  Przyznane przez Wojewodę Świętokrzyskiego miejsca pozarezydenckie na postępowanie kwalifikacyjne (plik do pobrania)
  3.  Lista jednostek akredytowanych wg stanu na 17.09.2019 (plik do pobrania)
  4. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. (Plik do pobrania)
  5. Przyznane przez MZ dodatkowe miejsca szkoleniowe w trybie rezydentury (plik do pobrania)
  6. Przyznane dodatkowe miejsca szkoleniowe w trybie pozarezydenckim (plik do pobrania)