Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

postępowanie 01-31.10.2016

postępowanie kwalifikacyjne 01-31.10.2016

  1. Przyznane przez Ministra Zdrowia miejsca rezydenckie (plik do pobrania)
  2. Przyznane przez Wojewodę Świętokrzyskiego miejsca pozarezydenckie (plik do pobrania)
  3. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego o odbywanie specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych (plik do pobrania)
  4. Informacja dla lekarzy biorących udział w postępowaniu (plik do pobrania)
  5. Przyznane przez Wojewodę Świętokrzyskiego dodatkowe miejsca szkoleniowe w trybie pozarezydenckim (plik do pobrania)
  6. Przyznane przez Ministra Zdrowia dodatkowe miejsca szkoleniowe w trybie rezydentury (plik do pobrania)