Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

postępowanie 01-31.10.2014

postępowanie kwalifikacyjne 01-31.10.2014

  1. Przyznane przez Ministra Zdrowia miejsca rezydenckie (plik do pobrania)
  2. Przyznane przez Wojewodę Świętokrzyskiego miejsca pozarezydenckie (plik do pobrania)
  3. Lista lekarzy zakwalifikowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego (plik do pobrania)
  4. Lista lekarzy niezakwalifikowanych do szkolenia specjalizacyjnego (plik do pobrania)
  5. Informacja dla lekarzy, którzy przystępowali do postępowania kwalifikacyjnego (plik do pobrania)
  6. Przyznane przez Wojewodę Świętokrzyskiego dodatkowe miejsca szkoleniowe (plik do pobrania)
  7. Nieprzyznane przez Wojewodę Świętokrzyskiego dodatkowe miejsca szkoleniowe (plik do pobrania)