Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Kursy specjalizacyjne współfinansowane ze środków UE

Kursy specjalizacyjne współfinansowane ze środków UE

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

 Realizator projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju”

POWR.05.04.00-00-0001/15

 

Dziedziny objęte Projektem:
Hematologia                                      Geriatria
Patomorfologia                                 Reumatologia

Onkologia kliniczna                         Medycyna rodzinna 
Chirurgia onkologiczna                  Rehabilitacja medyczna
Radioterapia onkologiczna           Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

 

  • W każdym dniu kursu UE zapewniamy catering – śniadania i obiady
  • Lekarze uczestniczący w kursach UE mogą otrzymać dofinansowanie poniesionych kosztów dojazdu i powrotu
    z kursu oraz zakwaterowania w czasie kursu w wysokości 143 zł/dzień kursu

Budżet Projektu:

Całkowita wartość: 91 876 791,95 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 77 433 760,25 zł

Okres realizacji Projektu:

01.08.2015 – 28.02 2022

 

KONTAKT

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ul. Marymoncka 99/103

01-813 Warszawa

tel. 22 56 93 788/843/863

http://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/projekt-power1/