Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Sprawozdawczość w ochronie zdrowia

Sprawozdawczość

Formularze statystyczne obowiązujące w 2021 roku

Sprawozdanie  o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej -Formularz MZ-11
Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych - Formularz MZ-15
Roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej -Formularz MZ-24
Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej -Formularz MZ-29A
Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą - Formularz MZ-88
Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą- Formularz MZ-89
Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej - Formularz MZ-14
Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/ domowego - Formularz MZ-19
Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego -Formularz MZ-29
Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej - Formularz MZ-30
Sprawozdanie o realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach - Formularz MZ-06
Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc - Formularz MZ-13

Pismo Ministra Zdrowia - "Działalność oddziałów ratunkowych"
Pismo Ministra Zdrowia - "Działalność stacji dializ i oddziałów chemioterapii"
Pismo Ministra Zdrowia - "Łóżka w szpitalu"
Pismo Ministra Zdrowia - "Podmiot współuczestniczący w prowadzeniu druku MZ-13"
Pismo Ministerstwa Zdrowia - "Łóżka dla noworodków"