Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa świętokrzyskiego

Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej województwa świętokrzyskiego - obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.