Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego

Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa świętokrzyskiego - 2018

W dniu 30 maja 2018 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało drugą edycję map potrzeb zdrowotnych z zakresu lecznictwa szpitalnego. Obowiązek tworzenia map wynika z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pliki do pobrania