Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Kontakt

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontakt z wydziałem

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 
tel.
fax.
email
Zastępca Dyrektora
Anna Kołomańska
41-342-10-35
41 342-17-66
anna.kolomanska@kielce.uw.gov.pl
 ..
Oddział Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego
Kierownik
Agata Orzech
41-342-12-73
 
Inspektor wojewódzki
Sylwia Woźniak
41-342-12-86
 
wps113@kielce.uw.gov.pl
Główny specjalista
Wioleta Biernacka
41-342-13-20
 
Inspektor wojewódzki
Aleksandra Kacperska
41-342-17-01
 
wczp25@kielce.uw.gov.pl
Inspektor wojewódzki
Joanna Kuśmierczyk
41-342-13-16
 
bzfe06@kielce.uw.gov.pl
Główny specjalista
Elzbieta Kwiatek
41-342-13-16
 
fn99@kielce.uw.gov.pl
 ..
Oddział Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej
Kierownik
Sylwia Drogosz
41-342-15-14
 
Główny specjalista
Adriana Kankiewicz
41-342-11-89
 
Inspektor wojewódzki
 
41-342-12-55
 
 
Inspektor wojewódzki
Alicja Dryka
41-342-10-34
 
a.dryka@kielce.uw.gov.pl
Starszy specjalista
Anna Wieczorek
41-342-10-34
 
Główny specjalista
Anna Domińczak
41-342-13-82
 
 ..
Oddział Szkolenia i Doskonalenia Kadr Medycznych
Kierownik
Agata Szaruga
41-342-11-87
 
Inspektor wojewódzki
Karolina Kosiak
41-342-12-81
 
wps30@kielce.uw.gov.pl
Inspektor wojewódzki
Kinga Gawrońska
41-342-12-81
 
Inspektor wojewódzki
Małgorzata Wójcik
41-342-11-59
 
m.wojcik@kielce.uw.gov.pl
Inspektor wojewódzki
Dorota Skowrońska
41-342-12-97
 
wps73@kielce.uw.gov.pl