Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Konsultanci

Sieroszewski Piotr - perinatologia


nazwisko i imię

Prof. dr hab n. med. Piotr Sieroszewski
Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii I Katedra Ginekologii i Położnictwa
ul. Wileńska 37
94-029 Łódź
tel.42-68-04-727
email.
piotrsieroszewski@umed.lodz.pl

 

specjalizacja