Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Konsultanci

Chazan Bogdan - położnictwo i ginekologia


nazwisko i imię

prof. dr hab. n. med Bogdan Chazan
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
al. IX. Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

tel: 41 342 10 35

fax. 41 342 13 72
email. b.chazan@wp.pl