Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Liczba miejsc szkoleniowych z podziałem na województwa dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego rozpoczynającego się 1 marca 2023 r.