Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Minister Zdrowia ogłosił konkurs pn. Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego - KORDIAN

Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia ogłosił konkurs, w którym zostaną wyłonieni realizatorzy programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego - KORDIAN.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie w ramach ww. programu są:

  • uczelnia medyczna,
  • medyczny instytut badawczy,
  • podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie swiadczeń na leczenie szpitalne i ambulatoryjne z zakresu kardiologii.

Więcej informacji na stronie: http://zdrowie.gov.pl/nabor-436-konkurs_profilaktyka_miazdzycy_tetnic_i.html.