Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Mapy potrzeb zdrowotnych z zakresu lecznictwa szpitalnego

Informujemy, iż na stronie podmiotowej Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z art. 95a ust. 9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.), zostały opublikowane mapy potrzeb zdrowotnych z zakresu lecznictwa szpitalnego (tzw. „mapy ustawowe”). Szczegółowe informacje dotyczące map potrzeb zdrowotnych oraz treść dokumentu są dostępne pod adresem: http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/