Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Internetowe Konto Pacjenta

Aktualnie znajdujesz się na:

Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta – szybki i łatwy dostęp do danych medycznych

Realizacja e-recepty, wykaz zakupionych leków, historia wizyt u lekarza to niektóre
z informacji dostępnych w aplikacji Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Usługę uruchomiło Ministerstwo Zdrowia.

Internetowe Konto Pacjenta umożliwia sprawdzenie danych medycznych w jednym miejscu. Po zalogowaniu się na stronie pacjent.gov.pl można uzyskać:

 • informacje o wystawionych receptach i skierowaniach,
 • informacje o wysokości kwot podlegających refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych oraz udzielonych świadczeń w ramach NFZ.

Dzięki IKP można otrzymać recepty niezbędne do kontynuacji swojego leczenia
bez konieczności wizyty u lekarza a także recepty od pielęgniarki lub położnej zarówno
po osobistym badaniu jak i po konsultacji telemedycznej na odległość. Możliwe jest również upoważnienie innej osoby do dostępu do osobistych danych medycznych lub informacji o stanie swojego zdrowia.

Aby uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta należy:

Logowanie do IKP poprzez Profil Zaufany gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych.

Czym jest e-recepta?

E-recepta jest wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem, dzięki któremu będziesz mógł sprawnie i szybko wykupić przepisane przez lekarza leki, a także śledzić szczegóły
oraz dawkowanie logując się do swojego Internetowego Konta Pacjenta.

Największe zalety recepty elektronicznej:

 • czytelna dla farmaceuty – znikną problemy z błędnymi danymi,
 • brakiem pieczątki i niewyraźnym pismem,
 • dostępna w każdej aptece – nawet, jeśli pacjent zgubi papierową wersję, nie będzie problemu z jej realizacją,
 • pozwala na wykupienie tylko części przepisanych leków – bez konieczności proszenia o odpis,
 • pacjent ma stały dostęp do wszystkich wystawionych recept,
 • czytelne informacje o dawkowaniu każdego przepisanego leku,
 • łatwy dostęp – przez telefon lub komputer.

Czym jest e-skierowanie?

E-skierowanie to dokument w postaci elektronicznej, kierujący na badania diagnostyczne,
w tym diagnostykę ambulatoryjną (np. badania laboratoryjne, badania RTG, tomografia komputerowa itp.) oraz ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (np. wizyta u lekarza specjalisty). Docelowo wszystkie e-skierowania podobnie jak e-recepty będą dostępne
na Internetowym Koncie Pacjenta.

E-skierowanie zniesie obowiązek dostarczania skierowań w postaci papierowej, więc nie będzie już konieczności Twojej fizycznej obecności u usługodawcy, w celu zapisania
na świadczenie (obecnie jesteś zobowiązany do dostarczenia skierowania w ciągu 14 dni).

Największe zalety elektronicznego skierowania:

 • istnieje mniejsze ryzyko błędnego wystawienia e-skierowania,
 • e-skierowanie możesz zarejestrować telefonicznie bez konieczności wizyty w placówce,
 • informacje o skierowaniu są zawsze dostępne na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) na pacjent.gov.pl,
 • masz możliwość śledzenia historii leczenia.

Wśród planowanych funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta jest wprowadzenie dostępu do pełnej dokumentacji medycznej.