Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

www.kielce.uw.gov.pl

Wojewódzka komisja ds. Orzekania o zdarzeniach Medycznych

Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące powołania i składu komisji

Pliki do pobrania